Nieuwe CAO: volop kansen voor starters

Beginnende leraren krijgen maximaal drie jaar lang 40 uur per jaar extra voor professionalisering. Zij hebben recht op een coach die niet hun leidinggevende is. Deze coaching is gericht op het ontwikkelen van hun didactische vaardigheden in de klas. De cao beveelt aan dat starters met name lestaken krijgen plus de daarbij behorende voorbereiding, nakijken en scholing. In die drie jaar kan een starter zijn niveau verbeteren van beginnend leerkracht tot basisbekwaam. Co-teaching is hier een uitstekend middel voor, het is coaching-on-the-job in de praktijksituatie van de startende leraar!

Zie: http://www.aob.nl/default.aspx?id=220&article=50722&q=&m=