Passend onderwijzen

Passend onderwijs bieden is voor de meeste leerkrachten niet iets om in een middagje te leren. Het is een veelomvattend iets; naast dat ze standaard moeten differentiëren in drie groepen (basis, intensief en verrijkt), zijn er nog de individuele leerlingen op wie het onderwijsaanbod verder moet worden ‘gefinetuned’. Ga er maar aan staan!

Excellente leerkracht

Het lijkt wel of er van elke leerkracht wordt verwacht dat hij een excellente leerkracht gaat worden. Dat is natuurlijk aan elke leerling in Nederland gegund, maar of dat realistisch is..? Perfect passend onderwijs bestaat immers ook niet. Laten we het zo doen dat we ons in elk geval in die richting gaan ontwikkelen. Dan dringt zich automatisch de vraag op: hoe professionaliseren we leerkrachten? Welke vorm van professionalisering wérkt dan ook echt? Adviezen van ambulant begeleiders, korte cursussen, seminars, etc. leveren vaak niet het rendement op dat we ervan zouden verwachten. Dat komt doordat we niet ‘op de werkvloer komen’.

Op de werkvloer

Om op de werkvloer de handelingsbekwaamheid van leerkrachten te vergroten, ontwikkelde Sandra Koot de methodiek van co-teaching. Het betekent letterlijk ‘samen lesgeven’. Het is een intensieve vorm van coaching-on-the-job, die gedurende korte tijd plaatsvindt, op basis van een hulpvraag van de leerkracht. Die hulpvraag kan bijvoorbeeld gericht zijn op het klassenmanagement, op het geven van instructie aan de verrijkte groep of op het omgaan met een leerling met ADHD. Het is niet zo dat de co-teacher de functie van ‘meer handen in de klas’ vervult. Dat biedt de leerkracht immers geen leerervaring. De co-teacher is er om samen met de leerkracht te werken aan zijn handelingsbekwaamheid, zijn kennis en zijn attitude. In dit filmpje wordt co-teaching verder toegelicht.

In de praktijk

Van alle vormen van professionalisering, is co-teaching er een die écht in de praktijk van elke leerkracht staat. Sandra Koot stapt in haar gelijknamige boek vanuit de theorie onmiddellijk naar die werkvloer toe. Ze heeft op basis van haar brede ervaringen in het onderwijs gezien welke vormen van professionalisering wel en niet werken. Deze ervaring heeft bijgedragen aan de manier waarop Sandra co-teaching neerzet in de praktijk.

Elke leerkracht is een excellente co-teacher gegund!

Zie het artikel van Wijnand Gijzen: http://wijnandgijzen.nl/2014/08/01/passend-onderwijzen-met-co-teaching/