Als we niet beginnen, zullen we het nooit weten.

Het begin is het belangrijkste deel van het werk.

Educote is uw partner voor schoolbesturen, schoolleiders en schoolteams bij het realiseren en implementeren van Passend onderwijs. Passend onderwijs is het streven naar en in stand houden van een ondersteuning sstructuur waarbij elke leerling de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft om zo thuisnabij mogelijk een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. 
Passend onderwijs; dé beste kansen voor iedere leerling. Om dit te realiseren zijn verbindingen nodig tussen beleid en de werkvloer en tussen de school en de directe omgeving.

Op welke vragen geven wij antwoord:

  • Hoe kunnen we de leraren betrekken bij het realiseren van Passend onderwijs?
  • Wat is onze basisondersteuning op school? En welke breedte-ondersteuning en diepteondersteuning is gewenst?
  • Hoe zorgen wij ervoor dat onze leraren een ontwikkelingsproces doormaken richting de realisatie van Passend onderwijs?
  • Hoe betrekken wij de ouders bij de ontwikkelingen rond Passend onderwijs?
  • Wat is onze kwaliteit van de leerlingondersteuning?
  • Hoe verhouden wij ons als school / schoolbestuur tot de samenwerking in de regio?

Passend onderwijs vraagt om passend samenwerken voor iedere leerling

Passend onderwijs gaat om het creëren van passende onderwijsarrangementen zowel binnen de school als bovenschools. Hiervoor werken scholen samen in de regio, in het samenwerkingsverband.

Educote werkt met leraren, intern begeleiders en schoolleiders aan duurzame resultaten voor Passend onderwijs:

  • Draagvlak creëren op teamniveaus.
  • Samenhang tussen het primair proces en de professionalisering van leraren.
  • Tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van elke leerling.
  • De sociale kaart in beeld: met welke partners, instellingen en voorzieningen in de regio werkt de school samen?

Begeleiding en coaching

De discussie en de wetgeving Passend onderwijs brengen scholen volop in beweging rondom hun oriëntatie op Passend onderwijs. Is ons onderwijs al Passend? Wat moeten we allemaal doen om Passend te zijn? Waar vergt het een meer schoolbrede aanpak? Wat moeten wij met collega-scholen in de regio afstemmen? Wat betekent het voor onze teamleden?

Educote kan u adviseren en begeleiden als u niet meteen weet welke richting u met de school op wilt gaan. Of als u twijfelt over hoe u zich met het schoolteam kunt voorbereiden op nieuw beleid. Sandra Koot kent het Passend onderwijs en het beleid daarover van haver tot gort en is intensief betrokken bij de vormgeving ervan binnen scholen en netwerken.

 

Educote levert u altijd maatwerk, toegesneden op uw specifieke vraag en situatie. Daarvoor biedt Educote u bijvoorbeeld:

E

Schoolprofiel

Hoe staan we er voor wat Passend onderwijs betreft in onze school? Wat is onze basiszorg? Met welke breedtezorg versterken wij onze school en op welke dieptezorg blijven wij aanspraak maken?

E

Begeleiding & coaching

Van schoolteams en leraren om meer “passend” te kunnen onderwijzen.

Educote footer

Educote · Heikantsestraat 148 · 4841 ES Prinsenbeek · T 06 - 149 806 58 · E info@educote.nl · KvK 63963809 · Algemene voorwaarden · Colofon