Educote header

Geef iemand een vis en je voedt hem voor een dag
Leer iemand vissen en je voedt hem een leven lang

Educote heeft een training ontwikkeld om excellente leraren op te leiden tot co-teacher. Co-teaching is een actieve en effectieve vorm van coaching-on-the-job. Het versterkt de handelingsvaardigheid van leraren. Kent u begeleiders / leraren die het in hun mars hebben om collega’s in de groep te begeleiden, dan is dit de training voor u.

Doelgroep

Dit aanbod is geschikt voor begeleiders, ib’ers in ib-netwerken, leraren van diverse scholen om binnen het samenwerkingsverband co-teachers op te leiden die de handelingsvaardigheid en expertise kunnen vergroten van leraren. De training is gevalideerd dor de registervcommissie van registerleraar.nl

Doel co-teaching

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de leraar zich nog te weinig betrokken voelt bij Passend onderwijs. Passend onderwijs zal vooral op de werkvloer gestalte moeten krijgen. Leraren ervaren de meeste moeite met leerlingen met gedragsproblemen, zij vormen voor hen de grootste uitdaging. 
Adviseren en begeleiden in het onderwijs is klaarblijkelijk niet toereikend. Het gaat niet alleen om het vergroten van kennis, maar ook om uitbreiding van handelingsvaardigheden van de leraar en een attitudeverandering. De co-teacher kan hierin een belangrijke rol spelen.

Training co-teaching Educote

Dit traject bestaat uit een reeks van vier of vijf bijeenkomsten en is samengesteld op basis van de benodigde competenties en onze ervaringen in de praktijk. De kennis en ervaringen van de deelnemers zijn uitgangspunt voor het leren en bepalen mede de onderwerpen die aan bod komen. De module kan worden aangevuld met intervisie- en supervisiemomenten. Uiteraard is dit altijd maatwerk. Een kennismakingsdag is ook mogelijk, om kennis te maken met deze vorm van leraarbegeleiding.

Inhoud voor de training tot co-teacher in vier dagen

Bijeenkomst 1

 • Werkwijze training.
 • Motivatie voor en verwachtingen over co-teaching.
 • Theorie en onderzoek. Vormen van co-teaching.
 • Bekwaamheidseisen leraren
 • Hoe voorzie ik in een goede intake?
 • Stappenplan maken voor een traject co-teaching en een format voor de intake en overeenkomst co-teaching.

Bijeenkomst 2

 • Handelingsgericht Werken: werken vanuit onderwijsbehoeften.
 • Evidence-based didactische strategieën volgens Robert Marzano en John Hattie, waaronder:
  • directe instructie en effectieve instructie;
  • klassenmanagement;
  • coöperatief werken.

Bijeenkomst 3

 • Oplossingsgericht werken en coachen.
 • Kids’ Skills en Mission Possible van Ben Furman.
 • Competenties van leraren in relatie tot gedragsproblemen.
 • School Wide Positive Behavior Support

Bijeenkomst 4

 • Coachingsvormen.
 • Kernreflectie van Fred Korthagen.
 • Effectieve communicatie en interactie.
 • Partnerschap: opbouwen en onderhouden van een relatie (evenwaardigheid).
 • Stephen Covey: cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid

De opleiding vraagt vier dagen en uiteraard is elke dag maatwerk. Mochten er zaken hierboven worden genoemd waarin u al heeft voorzien, dan vervallen die of passen we het programma aan.

De training is zeer proces- en praktijkgericht: vooraf zijn de deelnemers op de hoogte dat zij tijdens de training ook in de praktijk opdrachten gaan uitvoeren.

Dag 1 en 2 kunnen relatief kort na elkaar, voor de overige dagen wordt een keer per maand aanbevolen.

Co-teaching past in het beleid op leraarbegeleiding en loopbaanontwikkeling. De kennis en ervaringen van de deelnemers zijn uitgangspunt voor het leren en bepalen mede de onderwerpen die aan bod komen. Aan het eind van de opleiding ontvangt elke deelnemer een certificaat, daarvoor geldt een aanwezigheidsplicht van vijf dagen.

Wilt u meer informatie: neemt u dan contact op met Sandra Koot, Educote, info@educote.nl of 06-14980658

Inhoud voor de training tot co-teacher in vijf dagen

Bijeenkomst 1

 • Werkwijze training.
 • Motivatie voor en verwachtingen over co-teaching.
 • Theorie en onderzoek. Vormen van co-teaching.
 • Bekwaamheidseisen leraren
 • Wat is co-teaching wel en wat niet? Voordelen co-teaching.
 • Competenties van een co-teacher .

Bijeenkomst 2

 • Mogelijkheden van de school/leraar.
 • Hoe voorzie ik in een goede intake?
 • Wat vraagt dit van jou als begeleider aan competenties en wat doe je binnen de school?
 • Stappenplan maken voor een traject co-teaching en een format voor de intake en overeenkomst co-teaching.

Bijeenkomst 3

 • Handelingsgericht Werken: werken vanuit onderwijsbehoeften.
 • Evidence-based didactische strategieën volgens Robert Marzano en John Hattie, waaronder:
  • directe instructie en effectieve instructie;
  • klassenmanagement;
  • coöperatief werken.

Bijeenkomst 4

 • Oplossingsgericht werken en coachen.
 • Kids’ Skills en Mission Possible van Ben Furman.
 • Competenties van leraren in relatie tot gedragsproblemen.
 • School Wide Positive Behavior Support

Bijeenkomst 5

 • Coachingsvormen.
 • Kernreflectie van Fred Korthagen.
 • Effectieve communicatie en interactie.
 • Partnerschap: opbouwen en onderhouden van een relatie (evenwaardigheid).
 • Stephen Covey: cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid.

De opleiding vraagt vijf dagen en uiteraard is elke dag maatwerk. Mochten er zaken hierboven worden genoemd waarin u al heeft voorzien, dan vervallen die of passen we het programma aan.

De training is zeer proces- en praktijkgericht: vooraf zijn de deelnemers op de hoogte dat zij tijdens de training ook in de praktijk opdrachten gaan uitvoeren. Dag 1 en 2 kunnen relatief kort na elkaar, voor de overige dagen wordt een keer per maand aanbevolen.

Co-teaching past in het beleid op leraarbegeleiding en loopbaanontwikkeling. De kennis en ervaringen van de deelnemers zijn uitgangspunt voor het leren en bepalen mede de onderwerpen die aan bod komen. Aan het eind van de opleiding ontvangt elke deelnemer een certificaat, daarvoor geldt een aanwezigheidsplicht van vijf dagen.

Wilt u meer informatie: neemt u dan contact op met Sandra Koot, Educote, info@educote.nl of 06-14980658

Workshops Co-teaching

Educote kan voor u een workshop Co-teaching op maat verzorgen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Co-teaching maakt leraren handelingsvaardiger (1 ½ uur).
 • Co-teaching: een pakkende aanpak voor Passend onderwijs (3 uur).
 • Co-teaching: een introductieworkshop voor selectie voor de training (1 uur).
 • Een kennismakingsdag co-teaching, klik hier voor de inhoud.

Doelgroep

Dit aanbod is geschikt voor begeleideers, ib’ers in ib-netwerken, leraren van diverse scholen om binnen het samenwerkingsverband co-teachers op te leiden die de handelingsvaardigheid en expertise kunnen vergroten van leraren.

Opbrengst

Aan het einde van de workshops heeft u een goede indruk gekregen waarom co-teaching een effectieve vorm van coaching-on-the-job is en hoe deze de handelingsvaardigheid van leraren kan versterken.

Educote footer

Educote · Heikantsestraat 148 · 4841 ES Prinsenbeek · T 06 - 149 806 58 · E info@educote.nl · KvK 63963809 · Algemene voorwaarden · Colofon