Educote header

Doelgroep

Dit aanbod is geschikt voor begeleiders, ib’ers in ib-netwerken, leraren van diverse scholen om binnen het samenwerkingsverband co-teachers op te leiden die de handelingsvaardigheid en expertise kunnen vergroten van leraren.

Opbrengst

Aan het einde van de dag heeft u een goede indruk gekregen waarom co-teaching een effectieve vorm van coaching-on-the-job is en hoe deze de handelingsvaardigheid van leraren kan versterken.

09.00 – 10.30 uur: introductie theorie co-teaching
Wat is co-teaching wel/niet?
Voordelen co-teaching?
Vormen van co-teaching.
Waarom denk jij dat jij een geschikte co-teacher zou kunnen zijn?
Wat is je eigen motivatie?

11.00 – 12.00 uur: de praktijk
Welke leerkracht / situatie is geschikt voor co-teaching en waarom?
Wat vergt het van jou: competenties.
Waar ben ik goed in? Waar liggen mijn ontwikkelpunten?

13.00 – 16.00 uur: Voorwaarden voor een succesvol traject
Leerlingbegeleiding, leraarcoaching, vragen vanuit de school, onderwijskundige inzet?
Intakeprocedure: hoe kom je bij de echte hulpvraag?
Samenwerken en opbouwen werkrelatie.
Evalueren / reflecteren.

Educote footer

Educote · Heikantsestraat 148 · 4841 ES Prinsenbeek · T 06 - 149 806 58 · E info@educote.nl · KvK 63963809 · Algemene voorwaarden · Colofon